Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Publicerad 8 mar, 2017

Bibliotek i samspel med lokalsamhället

I dagarna har Regionbibliotek Stockholm släppt skriften Bibliotek i samspel med lokalsamhället av Cecilia Brisander. Målet med rapporten har varit att ge exempel på metoder, verktyg och förhållningssätt som biblioteken kan använda i sitt arbete att öka samspelet med lokalsamhället och dess invånare, beskriva aspekter av samhällsbyggandet samt förmedla befintliga utvecklingsprojekt och berättelser från biblioteken. Cecilia har valt tre områden, som hon anser är viktiga i arbetet:

1. Att lära känna sitt lokalsamhälle
2. Bibliotekens prioriterade målgrupper
3. Bibliotek och samhällsutveckling.

Cecilias hypotes är att en ökad förståelse och kunskap om sitt lokalsamhälle leder till att folkbiblioteken blir mer synliga i sitt sammanhang och för dess invånare. Biblioteken når fler av dem som har störst behov och får en ökad förankring.

Lär känna ditt lokalsamhälle

Att lära känna sitt lokalsamhälle handlar om att bygga relationer med lokalsamhället, invånarna, aktörerna och bibliotekens användare. Detta kan man göra på många sätt bland annat genom att kartlägga sitt lokalsamhälle och definiera det. I kartläggningen kan ingå att inventera de olika aktörerna i samhället, gå igenom statistik, ha samtal och dialoger med allmänheten, men också gå igenom sin lokalsamling och den skönlitteratur där samhället har beskrivits.

Bibliotekens prioriterade grupper

Biblioteken har som ni vet tre prioriterade grupper: personer med funktionsvariationer, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter samt barn och unga. För att kunna arbeta med grupperna måste vi skapa en kunskap och förståelse och det kan vi göra genom att sätta oss in i lagstiftning, kartlägga de sammanhang som finns för målgruppen och skapa förståelse. Det finns nyckelpersoner, funktioner och samråd för de prioriterade grupperna som kan var till stor hjälp i vårt arbete med kartläggning och efterföljande genomförande. Biblioteken behöver diskutera sitt förhållningssätt och värdegrund för att skapa ett öppet klimat, så grupperna känner sig välkomna. Hur bjuder vi in så man känner sig delaktig?

Bibliotek och samhällsutveckling

Detta kapitel handlar om hur biblioteken kan vara en del av den hållbara samhällsutvecklingen. Hur tar vi del av kommunala och regionala översiktsplaner, har skaffar vi kunskap om den fysiska orten och den livsmiljö människorna i bibliotekets tänkta upptagningsområde bor i. Cecilia skriver om biblioteken som ett nav i samhällsplaneringen, platsen där medborgardialoger, utställningar och föredrag om platsen sker. Det kommunala och det civila samhället möts och med gemensamma krafter arbetar man på olika sätt för att främja lokalsamhället och dess invånare.

Bibliotekens framgångsfaktorer

  • Kännedom om lokalsamhället/orten för att förenkla förankring och relationsbyggande
  • Kännedom om bibliotekets kontext, dess invånare och aktörer gör att biblioteken kan utforma och spegla det samhälle det finns i.
  • Om flera aktörer i samhället drar åt samma håll och har gemensamma mål finns ökad potential till ett starkt lokalsamhälle med en gemensam värdegrund och högt socialt kapital hos invånarna.
  • Biblioteken får till ömsesidiga samarbeten så de når de prioriterade grupperna.
  • All personal har fokus på de prioriterade grupperna.
  • Biblioteket har valt ett förhållningssätt till sina användare.
  • Att man funderat på vilka uppdrag och roller som är viktigast att fokusera på för den lokala kontexten.
  • De bibliotek som hittat sin identitet framstår som starkare och har större självförtroende att möta utmaningarna.

Läs hela rapporten: Biblioteket i samspel med lokalsamhället (öppnas i nytt fönster, 10,4 MB)

Vi på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg hoppas kunna använda rapporten i vårt arbete med biblioteken i våra regioner. Här finns mycket matnyttigt och ett bra diskussionsunderlag för att ge grunden för starka bibliotek som hittat sin plats i närsamhället. 

Anna Persson
verksamhetsutvecklare
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Valhallavägen 1 
371 41 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7