Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Kompetensområde 1: Analysera och bearbeta data och information

1.1 Söka och filtrera data, information och digitalt innehåll
1.2 Värdera data, information och digitalt innehåll
1.3 Organisera data, information och digitalt innehåll
Detta kompetensområde innefattar kunskaper om:

  • att formulera ett informationsbehov och att kunna bläddra, söka och filtrera data, information och digitalt innehåll.
  • att kunna kritiskt granska och utvärdera data, information och digitalt innehåll, och att kunna hantera och organisera data, information och digitalt innehåll.

Hit hör alltså kunskaper i informationssökning, källkritik och digital informationshantering.

Statens medieråd har sedan en tid drivit frågan om bland annat medie- och informationskunnighet samt källkritik. De vänder sig direkt mot bland annat folkbiblioteken. Även den nationella strategin fastslår i skriften Digitalt först med användaren i focus följande som en klar målsättning för folkbiblioteken:
”Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang”.

Källkritik

Film om Fejknyheter och filterbubblor (Målgrupp ungdommar) finns på Utbildningsradions hemsida

Facebookgrupp om Källkritik, fake news och faktagranskning

Viralgranskaren på tidningen Metros webbplats är en bra sida i arbetet med källkritik

Lilla viralgranskarens handledning i källkritik finns på tidningen Metros webbplats

Kolla källan har mycket användbart vad det gäller källkritik finns på Skolverkets webbplats

Hur fungerar algoritmer?

Algoritmer kan du lära dig mer om med hjälp av denna guide som finns på Internetstiftelsen i Sveriges webbplats

Medie- och informationsresurser

Färdigt utbildningsmaterial i medie-och informationskunnighets att ta del av på Statens medieråds webbplats

Karta över hur ägandet av pressen ser ut i Sverige publicerad på Fria tidningars hemsida

Medie- och kommunikationsrapporter samt statistik finns på Nordicom webbplats.  Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet,

På Myndigheten för press, radio och tv:s webbplats finns rapporter om svensk medieutveckling och medieutbud att hämta hem

Finansiella redovisningar och information från Stampen media groups webbplats

Boken Medie- och informationskunnighet i Norden finns att  ladda ned som pdf på Nordicoms webbplats Medie- och informationskunnighet i Norden.Boken sammanställer utbytet av kunskap om och erfarenheter av arbete i de enskilda länderna rörande MIK och diskussion om angelägna frågor som skulle vinna på nordiskt samarbete. Ett omfattande underlag i form av en inventering av situationen i varje nordiskt land redovisas.

En utmärkt sammanställning av olika statistikdatabaser med inriktning på medier och kommunikation i Norden och i hela världen finns på Nordicoms webbplats

Bilden på sidan

The photo is changed to fit 800x400 percpective
Fotograf Newton Grafitti på Flickr
Creative Common license

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7