Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Regler för skydd av personuppgifter

Vid all kontakt med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg får vi del av vissa personuppgifter om dig. Ditt telefonnummer eller din e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om behöver vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende. Samma sak gäller för exempelvis ansökningar och anmälningar. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi spara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från 25 maj 2018, av EUs Dataskyddsförordning och den svenska Dataskyddslagen.

Uppgifterna kan komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Alla hantering av personuppgifter hos personuppgiftsbiträden är reglerat i avtal och de är skyldiga se till att uppgifterna hanteras och skyddas enligt EUs regler.

Lagring
Dina personuppgifter sparas så länge vi hanterar ditt ärende. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är en del av Region Blekinge och styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså också följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte raderas hur som helst och vissa uppgifter kan behöva sparas för all framtid.

Insyn
Du har rätt till insyn i all behandling. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända mot, begränsa eller begära ut information om behandlingen så kontaktar du kansli@regionblekinge.se.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för Region Blekinge är Regionstyrelsen, Region Blekinge, Valhallavägen 1, 37141 Karlskrona.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud  Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 34222 Alvesta. dataskydd@sydarkivera.se eller telefon 0472-391009

Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på Region Blekinges behandling av dina personuppgifter.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7