Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Söka projektmedel från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) vill stimulera och stödja utvecklingsarbete på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. För 2018 finns 500 000 kronor avsatta.

Vem kan söka?

Projektmedel kan sökas av folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg.

Projektområden

Projekten ska avse utveckling och förnyelse av biblioteksverksamheten samt ha ett regionalt mervärde.

Våra projektmedel är tänkta att främst stödja följande områden: läsfrämjande, mångfald och demokrati samt it-/digital utveckling. Även andra områden kan beaktas utifrån projektförslagets utvecklingspotential.

Projekten kan gälla:

  • Genomförande av en insats
  • Metodutveckling
  • Förstudie
  • Utveckling av samverkan och/eller samverkansformer inom den egna kommunen, över kommungränsen, med civilsamhället eller andra aktörer.

Stödet ska ge folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg möjligheter att prova på nya aktiviteter eller nya sätt att arbeta, men BiBK ser gärna att utvecklingsarbetet får en fortsättning efter projekttidens slut. BiBK ser positivt på att digital teknik ingår i utvecklingsarbetet.

Målgrupper

Prioriterade målgrupper är:

  • barn, unga och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning
  • barn, unga och vuxna med annat modersmål än svenska
  • barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
  • barn, unga och vuxna som behöver förbättra sina digitala färdigheter (kan befinna sig i ett digitalt utanförskap)

Samverkan

Samverkansprojekt prioriteras vid tilldelning av medel. BiBK ser positivt på att projektet kan vidgas till att inrymma även andra konst-/uttrycksformer.

Villkor

Egenfinansiering krävs, men stöd kan även sökas från ytterligare finansiär,
t ex Kulturrådet. Egenfinansiering kan t ex innefatta personalkostnader.

Högst 50 procent av projektmedlen kan användas till materialköp (dvs förbrukningsvaror), dock inte till investeringar (sådant som har ett reellt värde efter projekttidens slut).

Medel till samma projekt kan sökas för maximalt tre år, projektmedel beviljas ett år i taget. Det krävs en förnyad ansökan varje år, den ska innehålla en delrapport.

Redovisning

Senast två månader efter projekttidens slut sänds slutrapport till BiBK på blanketten Redovisning av projektmedel (docx, öppnas i nytt fönster).

Förutom skriftlig dokumentation skall projektet presenteras för andra folkbibliotek inom Blekinge och Kronoberg, t ex vid seminarier för erfarenhetsutbyten.

Ansökningstid

Ansökan kan göras vid två tillfällen under året – sista ansökningsdatum är
15 mars och 15 oktober.

Ansökningsformulär

Ansökan görs på detta formulär (docx, öppnas i nytt fönster) och skickas in både i pappersformat och med e-post till:

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Region Blekinge
Att: Projekt ”Biblioteksutveckling 2017”
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

kristina.hedberg@regionblekinge.se  
 

Information

För ytterligare information, kontakta någon av oss på BiBK.

Ovanstående information i pdf-format (öppnas i nytt fönster).

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Valhallavägen 1 
371 41 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7