Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Söka projektstöd nationellt/internationellt

Här är länkar till fonder, stiftelser och organisationer att söka medel för utvecklingsarbete/-projekt från:

Allmänna Arvsfonden - stödjer föreningar och icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 

KK-stiftelsen - verkar för samproduktion mellan akademi och näringsliv och finansierar forskning vid landets högskolor/universitet i samproduktion med näringslivet. 

Kulturrådet - fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och inköpsstöd till folk- och skolbibliotek samt stödjer läs- och litteraturfrämjande insatser.

Regional utveckling, Blekinge - Region Blekinge arbetar för att stimulera regional utveckling. Här finns vägledning till regionala, nationella och europeiska projektstöd.

Regional utveckling, Kronoberg - projektstöd, fonder och bidrag inom Region Kronoberg. Här finns vägledning till regionala, nationella och europeiska projektstöd.

Svensk biblioteksförening - delar årligen ut en rad stöd och stipendier i syfte att stimulera internationellt utbyte, främja biblioteksutveckling, möjliggöra forskning och stärka medlemmarnas kompetens.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7