Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Digital agenda för folkbiblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg 2015-2017

Agendan antogs vid chefsmötet 2014-06-04 i Växjö. Det beslutades att agendan får revideras innan 2017 om så behövs. Agendan uppdaterades 2016-09-07.

Bakgrund

Näringsdepartementet har i sin rapport IT i människans tjänst dragit upp riktlinjerna för arbetet med den digitala agendan. Den digitala agendan omfattar många olika områden: bredbandsutbyggnad, e-hälsa, digitalt innanförskap, tillgänglighet, utökat antal digitala tjänster mm. 

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige utgiven av regeringskansliet. (pdf, 2MB, öppnas i nytt fönster)

Alla län i Sverige deltar i den digitala agendan. Sveriges kommuner och landsting tillhandahåller information om länens digitala agendor.

Bibliotekslagen SFS 2013:801 
7§ Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

 
Digital agenda för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg


Fokusområden

1.     Digital kompetens för bibliotekspersonal

2.     Digitala tjänster

3.     Digitalt innanförskap

4.     Utvecklingsprojekt    

1.    Digital kompetens för bibliotekspersonal

Folkbiblioteken ska i enlighet med bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om informationsteknik. För att åstadkomma det måste bibliotekspersonalen ha hög digital kompetens och se det som en naturlig del av sin yrkeskompetens.

Målsättning

All personal som möter besökare ska ha kunskaper i informationsteknik och digital kompetens så att de kan öka kunskapen för andra. Internettjänster och teknikutveckling sker i snabb takt, nya tjänster och ny teknik ställer krav på att personalen ständigt håller sig uppdaterad och bevakar teknikutvecklingen.

Bibliotekspersonalen ska kunna:

 • Visa och använda alla digitala tjänster som det lokala biblioteket erbjuder.
 • Använda mobila plattformar både för egen del och visa besökare.
 • Visa hur man laddar ned talböcker och e-böcker.
 • Det publika gränssnittet (Arena), dvs. kunna göra alla moment som biblioteksanvändarna har möjlighet att utföra.
 • Kunna den teknik som erbjuds besökarna på det lokala biblioteket, t ex specialanpassade datorer, inloggning till wifi, Mediejukeboxen, utskrifter och  kopiering.
 • Använda sig av sociala medier och webb för dialog, information och marknadsföring.

Förslag på hur vi kan nå målsättningen

Kommunbiblioteken:

 • Formulera planer och mål för personalens digitala kompetens.
 • Ge bibliotekspersonalen tillgång till teknisk utrustning och mobila enheter.
 • Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som ger all personal grundläggande digital kompetens.
 • Omvärldsbevaka.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg:

 • Erbjuda kompetensutveckling över grundläggande nivå.
 • Initiera utvecklingsprojekt i samråd med bibliotekscheferna.
 • Omvärldsbevaka.

2.    Digitala tjänster

Målsättning

 • Bibliotekens webb ska vara målgrupps- och tillgänglighetsanpassad.
 • Wifi ska vara lätt att använda. Besökaren som har med sin egen enhet ska inte uppleva att onödiga begränsningar finns, t ex tidsbegränsning, time-out eller lösenord.
 • Utveckla bibliotekens digitala service, t ex utskrifter från mobila enheter och bärbara datorer, boka lokal via smart telefon.
 • Utveckla bibliotekens digitala tjänster så att de fungerar bra på mobila enheter.
 • Biblioteken ska erbjuda målgrupps- och tillgänglighetsanpassade digitala tjänster som är intuitiva och lätta att använda.

Förslag på hur vi kan nå målsättningen

Kommunbiblioteken

 • Utveckla de digitala tjänsterna tillsammans med sina IT-avdelningar.
 • Omvärldsbevaka

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg:

 • Omvärldsbevaka och ge råd vad gäller att göra de digitala tjänsterna enklare och mer användarvänliga.
 • Omvärldsbevaka och erbjuda kompetensutveckling vad gäller tillgängligheten till webben för personer med funktionsnedsättning. 
 • Utreda hur webbtillgängligheten för Arena kan förbättras och vilka villkor avtalet med Axiell ger.

 

3.    Digitalt innanförskap

Det nationella projektet Digidel är avslutat men det betyder inte att alla är digitalt delaktiga. Biblioteken måste finna sin roll i att verka för att fler blir digitalt delaktiga.

Målsättning

 • Öka den digitala delaktigheten för olika målgrupper i samhället.

Kommunbiblioteken:
 

Förslag på hur vi kan nå målsättningen
Kommunbiblioteken

 • Formulera planer för vilka resurser som krävs och vilka aktiviteter man ämnar genomföra för att öka den digitala delaktigheten.
 • Anta en policy för vilken servicegrad som man erbjuder allmänheten.
 • Omvärlsbevaka
 • Erbjuda träffar, workshops och handledning för att öka kunskapen om till de digitala tjänster som biblioteken erbjuder.
 • Erbjuda träffar, workshops och handledning för att öka digital delaktighet vad gäller andra digitala tjänster och teknik.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

·       Undersöka vilket behov av kompetensutveckling som finns.

·       Omvärldsbevaka.

·       Stödja kampanjinsatser.

4.    Utvecklingsprojekt

Aktuella projektidéer:

 • Bygga vidare på erfarenheterna från de två pilotprojekten Kodoteket i Växjö och Digi-Lab i Karlshamn som Bbiblioteksutveckling är med och finnansierar. Sprida och starta projekt på fler bibliotek i Blekinge och Kronoberg.

Information om Kodoteket finns på Växjö biblioteks webbsida

Information om Digi-Labb i Karlshamn finns på denna Facebooksidan

Information om Makerspaces, digitala medialab, rum för deltagande och skapande på biblioteken finns på Facebookgruppen Skaparbibblan

Information om hur fablab fungerar på Valby Kulturhus

 

 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

 • Bilda en referensgrupp med bibliotekschefer och personal som får uppdraget att tillsammans med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ta fram idéer till framtida utvecklingsprojekt.
 • Omvärldsbevaka

Läs mer om de länsvisa regionala digitala agendorna

Blekinge

Information om den digitala agendan i Blekinge finns på Cesams sida

Kronoberg

I Kronoberg är det Region Kronoberg som ansvarar för arbetet med den digitala agendan. I avsiktsförklaringen har man valt att ha få programområden:

 • Skola och lärande
 • Förenkla för företag
 • Regional e-hälsa

Digitalt innanförskap ingår i skola och lärandeområdet.
Agendan är under utredning och går för tillfället inte att hitta i digital form någonstans.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Valhallavägen 1 
371 41 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7