Den här sidan använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att använda sidan godkänner du detta. ×

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner

Folkbiblioteken i landet har en uppgift att verka läsfrämjande, men vad innebär det att främja läsning? Vilka slags läsfrämjande insatser genomför folkbiblioteken? Och - vilken grund finns för det arbete som läggs på olika aktiviteter? Finns det stöd från forskning, styrdokument eller görs det som alltid brukar göras?

En förstudie baserad på av folkbiblioteken i Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Skåne inrapporterade läsfrämjande insatser har genomförts under 2014. Inlämnade uppgifter - cirka 470 insatser - har analyserats av Catarina Schmidt, läsforskare verksam vid Högskolan i Jönköping, och grupperats i förklaringsmodeller utifrån aktivitetens syfte och metod. Förstudien som varit ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i ovan nämnda län, har utmynnat i en rapport som går att ladda ner här till höger. 

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

Ett samarbete mellan Region Blekinge och Region Kronoberg

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22

Box 1202
351 12 Växjö
Besöksadress: Västra Esplanaden 7