11 november 2022 kl. 09.00-12.00

Funkishyllan

Tid: 11 november kl. 09.00 -12.00
Plats: Digitalt

Äppelhylla, LL-hylla, funkishylla - kärt barn har många namn, även många målgrupper!

Välkommen till en förmiddag som sätter fokus på vårt arbete med tillgängliga medier på folkbiblioteken. Det kommer att bjudas på inspiration från medverkande talare och gott om möjligheter för erfarenhetsutbyte med kollegor.

Vem: För dig som jobbar med tillgänglig läsning på folkbiblioteken i Blekinge och Kronoberg oavsett målgrupp - barn, unga eller vuxna.

Mer information och program kommer!