Augusti 2021: Tomas Bannerhed

Författare uppvuxen i Uråsa, bosatt i Stockholm.

Vad skriver du?
Romaner, naturprosa, kulturartiklar.

Vad är det bästa med att skriva?
Att man kan formulera sig om sådant som man är upptagen av men inte kan prata med någon om – och dessutom nå ut med det till många andra. Kanske blir läsarna till och med berörda av det. Boken är ett fantastiskt massmedium för den som har lätt för att tänka men svårt för att prata! Sedan kan ju själva skrivandet, sysslandet med orden och vokalerna, också vara väldigt lustfyllt, nästan berusande när man får till det.

Vilka är dina största utmaningar?
Att jag inte kan berätta historier och inte har någon nämnvärd fantasi. Knepet har blivit att försöka skriva fram en sorts ”textens nu” i form av scener eller fragment som jag sedan fogar samman.

Om du har någon annan sysselsättning/arbete också, vad är det?
Kulturskribent samt chefredaktör för Lära, ett pedagogiskt magasin som ges ut av Stockholms stad.

Vad jobbar du med just nu?
En krönika till tidskriften Sveriges Natur och ett förord till en bok om författaren och bildkonstnären Folke Dahlberg.

Samarbetar du med någon/några andra?
Njae, inte när det gäller text. Mina naturprosaböcker har däremot illustrerats av en fotograf och en konstnär, så då blir det ju en del samarbete.

Finns det någon person eller yrkeskategori du skulle vilja jobba med?
Kanske en teaterregissör i så fall, om jag skulle försöka skriva något i den genren. Ibland är det lätt att förstå Bo Widerberg, som ju var en hyllad prosaförfattare som ung men tyckte att det blev för ensamt och satsade på filmen i stället.

Vilket är ditt drömprojekt?
Fotoutställning på något konstmuseum.

Varför håller du på?
För att det är det enda som både är tillräckligt svårt och tillräckligt engagerande för att hålla ångesten, oron och rädslorna borta, det enda som får mig att glömma tid och rum, det enda jag kan kasta mig in i hur jag än mår. Och för att det bara är i skrivandet jag riktigt kan vara mig själv, utan förställning. Och för att språket är ett fantastiskt arbetsredskap! Jag är oerhört glad och tacksam över att ha fötts i en skriftspråkskultur. För trehundra år sedan hade jag varit oduglig till allt.

Vad är du mest stolt över, hittills, i ditt litteraturskapande?
”Korparna” ändå kanske, för att jag inte gav upp trots bristande berättartalang, oändliga omarbetningar och sinande sparkonto.

Vilket litterärt verk/litterär upphovsperson, från Blekinge eller Kronoberg, död eller levande, är din favorit?
”Onda sagor” av Pär Lagerkvist.

Författare Tomas Bannerhed.

Foto: Sofia Runarsdotter/Weyler förlag.