Bokbuss i Alvesta kommun - en förstudie

Alvesta bibliotek fick 90 000 kr från Stärkta bibliotek för projektet ”Förstudie om biblioteksbussverksamheten”

Bakgrunden var att det finns en biblioteksbuss av modell lätt lastbil som får köras på B-körkort. Utrymmet tillåter utlån och återlämning, men i övrigt ingen annan verksamhet. Förutom turer enligt schema på landsbygden och till byar kör bussen också till skolor och förskolor. Den nuvarande bussen införskaffades 2002 och är i behov av att bytas ut.

Med hjälp av en utomstående konsult (Nilsson & Månsson) har de nu gjort en förstudie för att få underlag och förslag till hur biblioteksbussverksamheten i Alvesta kommun kan utvecklas.

Förstudien har gjort en genomlysning av nuvarande verksamhet. Förstudien tittar på möjligheterna att införskaffa en större biblioteksbuss. Vilka nya verksamheter och tjänster som kan finnas på bussen? Vilka nya målgrupper kan nås? Hur kan turschemat förändras? Hur påverkas nuvarande busslåntagare? Hur påverkas filialverksamheten? Vilka för- och nackdelar finns med större respektive mindre biblioteksbuss? Förstudien skulle också se över möjligheten till förbättrad arbetsmiljö vid in- och urlastning samt göra en konsekvensanalys om vad som skulle hända om biblioteksbussen läggs ner.

Nu är studien klar och det ingår även en studie av studenter på Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linneuniversitetet.

leksaksbuss