10 850 000 kr till Blekinge och Kronobergs bibliotek

Kulturrådet har fördelat årets Stärkta bibliotekspengar och biblioteken i Blekinge och Kronoberg har tilldelats 10 850 000 kr.

Det är tredje och sista utlysningen i regeringens satsning på bibliotek, Stärkta bibliotek. Satsningen har totalt tillfört länens bibliotek 32 760 000 kr. Till årets utlysning hade biblioteken sökt 15 865 000 kr och tilldelades då 10 850 000 kr av dessa. Alla bibliotek utom Sölvesborg har sökt medel i denna omgång. Vi har ännu inte fått ta del av vad biblioteken sökt till men vi vet att det bland annat sökts för bokbuss, gemensam katalog och kognitiv anpassning av bibliotek.

Vid fördelning har Kulturrådet utgått från följande:
- Insatser utifrån bibliotekslagen och krav på biblioteksplan
- Öka utbud och tillgänglighet
- Hela landet, dvs geografisk spridning
- Prioriterade målgrupper
- Utjämnande: socio-ekonomiska faktorer, glesbygd
- Utifrån kommunens behov – hur motiveras insatsen (omvärldsbevakning)
- Långsiktighet
- Nationella insatser och/eller nationellt intresse

och vid denna senaste utlysning prioriterades satsningar på kognitiv tillgänglighet, kompetensutveckling och insatser som vänder sig mot unga.

Läs mer på: https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/samarbete-starker--220-miljoner-i-stod-till-folkbiblioteken/ Länk till annan webbplats.

Bilden är från Ryds bibliotek, som renoverats med Stärkta bibliotekspengar.

Munk i textil att sitta på