Sommarbokklubb i Markaryd

Biblioteket i Markaryd har beviljats projektmedel till sommarbokklubben ”Alla läser allt”. Thomas Wiking är barnbibliotekarie och driver projektet tillsammans med Katrin Wik som är skolbibliotekarie. BiBK ringde upp Thomas för en avstämning i uppstartsfasen och bad honom samtidigt berätta om tankarna kring sommarbokklubben.

I ”Vi läser allt” kommer biblioteket att skicka ut tre paket till ett antal utvalda barn i klass fem under sommaren. Ett nytt paket skickas ca var tredje vecka och barnen får behålla paketens innehåll. Klubben kommer även att träffas fysiskt vid två tillfällen, som uppstart och som avslut.

Hur fick ni idén till projektet?
I statistiken ser vi att inte bara barns läsning går nedåt generellt, utan även storläsarna minskar i antal. Ofta glömmer vi bort dem lite och ser dem som självklara. Vi ville lyfta dem genom en klubb som är till just för dem. Kanske kan de bli förebilder för några klasskompisar.

Berätta lite mer om hur det kommer att fungera i praktiken!
Tillsammans med barnen sätter vi ihop tre bokpaket som kommer att skickas hem till dem. I paketen kommer boken som de själva har valt, efter bibliotekariernas presentationer, att finnas och dessutom lite material som ger mervärde till böckerna, t.ex anteckningsböcker och pennor. I klubben har vi tagit med barn från olika delar av kommunen så att de kan hitta varandra och växa tillsammans. Storläsarna kan ofta vara lite ensamma i sin klass. Genom att hjälpa dem att hitta varandra, på en plattform där de många gånger redan finns (i det här fallet Instagram), hoppas vi att de kan få både många nya läsupplevelser OCH vänner med samma intresse.

Vad hoppas ni på biblioteket lära av projektet?
Det ska bli spännande att undersöka hur biblioteket kan jobba med interaktion via Instagram eller andra sociala media. Hur vi kan föra kontakten med ”våra” barn där? Är detta en väg framåt och ett sätt att jobba på som sedan går att kopiera till andra klubbar, och kanske inte bara under sommarlovet?

Har du frågor om projektet går det bra att kontakta Thomas på thomas.wiking@markaryd.se

sommarbokklubben vi läser allt