Höstens första nyhetsbrev

Hösten har gjort en rivstart på BiBK och sommarlunken känns redan långt bort. En ny Upptäck UX-kurs har dragit igång, våra olika nätverk träffas, Läsfrämjandelyftet börjar lyfta på riktigt och en studieresa till Finland planeras för fullt. Därtill en hel del annat som du kan läsa om i detta första höstnyhetsbrev.

Läs även vår relativt nytillträdda chefs reflektioner efter sina första månader på BiBK och en nyhetsrapport från forskningsprojektet Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap – ett demokratiuppdrag för en ny tid?

Mycket nöje!

gammal ek