Forskningscirkel för Språkstegare

Under hösten har några av dem som arbetar med Språkstegen varit med i en forskningscirkel vid Linneuniversitetet. I forskningscirkeln lär deltagarna nytt genom att stå med ett ben i sin vardagspraktik på biblioteket och ett ben i det akademiska utforskandet. Frågeställningarna som styr innehållet väljs av deltagarna själva.

Ett syfte med cirkeln har varit att få tid och ett sammanhang för att fördjupa sig kring att arbeta med små barns språkutveckling och läsfrämjande. För Biblioteksutveckling är detta också ett sätt att testa om forskningscirklar kan vara något för annan kompetensutveckling framöver. Vi passade på att fråga några av deltagarna lite om hur det varit och vad de gör.

Åsa Sjösten Lilja, Tingsryds bibliotek

Hur har det varit att jobba med kompetensutveckling på det här sättet?
Det har varit bra att jobba på det här sättet. Jag har kunnat planera in utifrån mitt schema när jag ska arbeta med forskningscirkeln. Det är bra med digitala träffar för det tar inte så mycket tid med resor fram och tillbaka. Den tid man lägger är på det man faktiskt ska göra. Många intressanta diskussioner.

Vilken forskningsfråga eller undersökning har du valt att jobba med och vilken metod använder du?
Min frågeställning är ”Varför är det viktigt med högläsning?”. Jag gör en slags forskningsöversikt som förhoppningsvis ska leda till en folder som jag kan dela ut till föräldrar som jag träffar i olika situationer, samt lägga i påsen de får när de hämtar sin 18-månadersbok.

Vad har du lärt dig?
Att det finns väldigt många intressanta frågor att titta vidare på.

Moa Averin, Växjö stadsbibliotek

Hur har det varit att jobba med kompetensutveckling på det här sättet?
Det har varit väldigt roligt! Det har varit lite utmanande eftersom jag hade lagt lite av ”skoltänket” bakom mig. Men det var väldigt kul att testa på det igen. Det svåraste hittills har nog varit att begränsa vilken fråga jag ville jobba med, för det finns så mycket som hade varit intressant att undersöka. Det känns som att det har varit ganska nyttigt att jobba på det här sättet. Det blir att man ser på jobbet på ett litet annorlunda sätt och jag kommer på mig själv med att reflektera hur jag själv jobbar utifrån min undersökning.

Vilken forskningsfråga eller undersökning har du valt att jobba med och vilken metod använder du?
Jag har valt att jobba med frågan ”Om, och i så fall hur, bidrar personal till små barns och deras vuxnas möte med biblioteket?”. Metoden jag har använt mig av är intervjuer. Det har inte blivit intervjuer av den kortare varianten och jag har skrivit ner anteckningar under tiden istället för att spela in samtalen. Men det har fungerat bra, det vill säga tills de nya pandemirekommendationerna för både Växjö och Sverige kom.

Vad har du lärt dig?
Undersökning har lärt mig att besökarnas åsikter om biblioteket är lika spridda som jag trodde de skulle vara, men att det finns vissa områden som flera återkommer till (exempelvis aktiviteter och tid). Sen har jag genom andras undersökningar bland annat fått lära mig mer om läsfrämjande väntrum och vad föräldrar tycker om bibliotekets stöd kring högläsning efter föräldraledigheten.

Något annat du vill kommentera om forskningscirkeln?
Jag tror att alla hade dragit nytta av att delta i forskningscirklar och att det nog hade varit bra att ha fler tillfällen med samma upplägg.

Hanna Ekstrand, Karlskrona stadsbibliotek

Hur har det varit att jobba med kompetensutveckling på det här sättet?
Det har varit väldigt utvecklande för mig personligen och jag har haft mycket stöd i att vi varit en grupp som jobbat med samma arbetsform. Det var först lite jobbigt innan jag kom in i det akademiska tänket och jag kände mig väldigt ringrostig. Men när jag med hjälp av övriga i forskarcirkeln och vår handledare Hanna Carlsson fått hjälp med att avgränsa mitt arbete kom jag igång med min frågeställning. När arbetet var igång och jag fått på mig rätt glasögon hittade jag rätt både i litteraturen jag läste och vad som var intressant att observera i min studie.

Vilken forskningsfråga eller undersökning har du valt att jobba med och vilken metod använder du?
Jag har valt att titta på det läsfrämjande väntrummet och mitt arbete heter just ”Väntrummet som läsfrämjande verktyg”. Mina tre frågeställningar är; ”Kan ett väntrum vara ett läsfrämjande verktyg?”, ”Påverkar olika typer av väntrum de val av aktiviteter barn och föräldrar gör medan de väntar?” och ”Påverkar miljön interaktionen mellan barn och förälder?”. Genom att observera samma väntrum i två olika utföranden får jag svar på min frågeställning.

Vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig att se på den verksamhet jag är i med olika frågeställningar i fokus. Jag har lärt mig att det finns så mycket i litteraturen som går att knyta direkt till verksamheten bara man har en tydlig frågeställning och vet vad man letar efter. Det är verkligen spännande att med ett tydligt fokus få grotta ner sig i ett specifikt område som man själv valt.

Något annat du vill kommentera om forskningscirkeln?
Jag skulle vilja poängtera vikten av att den som håller i forskningscirkeln inte blir ”akademiskt avskräckande”. Att nivån på språk och frågeställningar ligger nära verksamheten precis som Hanna så tydligt visade oss. Jag såg mycket fram emot arbetet men var rädd för att jag var för långt ifrån det arbete som skulle krävas. Jag blev dock mycket positivt överraskad och Hanna på Linneuniversitetet la ribban på en nivå som kändes relevant för verksamheten och var genomförbar. 

På bilden: Hanna Ekstrand, Åsa Sjösten Lilja och Moa Averin