Nio kommuner får Bokstartsbidrag på totalt 1 195 000

Alla de nio kommuner i Blekinge och Kronoberg som sökte medel från Kulturrådet för att utveckla lokala satsningar och öka samarbetet kring små barns språkutveckling under 2021 har blivit beviljade medel. Exempel på satsningar man sökt för är kapprumsbibliotek, extra insatser i en stadsdel, fortbildning i samverkan och att biblioteket erbjuder alla förskolor med 0 - 3-åringar ett läsfrämjande besök för barnen och material till föräldrarna.

Vi på BiBK tycker att det är fantastiskt fint att så många kommuner fortsätter att utveckla verksamheten. I tre år har Biblioteksutveckling i samverkan med barnhälsovård, folkbiblioteken med flera intressenter drivit ett regionalt projekt med stöd från Kulturrådet. 2021 tar det regionala projektet slut men i alla länens tretton kommuner fortsätter man att jobba med de redan etablerade insatserna som innebär olika stöd kring språk och läsning och inspiration till barn och familjer. Man ska också komma ihåg att det så klart finns kommuner som arbetar med utveckling utan att söka stöd från KUR. Men listan på beviljade projekt och språknätverksbidrag är ändå ett slags kvitto och en uppmuntran att det lokala ägarskapet, samarbetet och engagemanget är stort.

Lista på de som får bidrag/ Bokstartsprojekt, november 2020 Länk till annan webbplats.
Lista på de som får bidrag/ Språknätverk, november 2020 Länk till annan webbplats.

En mamma läser ur en bok för en ettåring bland böcker på ett bibliotek