Välkommen Linda

 Johanna Tell byter jobb och lämnar därför Språkstegens arbetsgrupp och Språkstegenarbetet. Hon har varit en stor tillgång i arbetet med att utveckla Språkstegen och en viktig igångsättare.
Nu välkomnar vi nyfiket Linda Håkansson in i det övergripande samarbetet. Vem är Linda? Läs vår mini-intervju.

Välkommen Linda! Du har jobbat med Språkstegen som en del i ditt uppdrag som barnhälsovårdssamordnare i Blekinge men tar nu över efter Johanna Tell också i arbetsgruppen.

Vem är du?
Jag är distriktssköterska och har arbetat med barnhälsovård i snart tjugo år. Sedan 2011 även som BHV samordnare.

Jag skulle beskriva mig som jag känner mig - glad och positiv, med ett stort intresse av och engagemang för mitt arbete. I det privata livet är jag en "outdoor-person" , i ur och skur, då vi har både häst och hund.

Om Språkstegen var en person vilka tre egenskaper tänker du på då?
Hmm.. intressant fråga. Då skulle jag säga nyfiken, lyhörd och kreativ.

Vilka vinster och utmaningar ser du för BHV-sjuksköterskorna i din region just nu när det gäller arbetet med Språkstegen?

Först och främst ser jag vinsterna för barnen både i nutid och framtid. Som BHV-sjuksköterska ser jag vinsten i att ha en struktur för bokläsning vilket efterhand blir en naturlig intervention vid besöket. Vi följer barnets utveckling över tid och genom dialogläsning får vi unika möjligheter att ta del av barnets förmåga till samspel och kommunikation. Vid uppföljning/dialogmöte med BHV-sjuksköterskor framkommer det att de är mycket positiva till interventionen.

Det är alltid utmaningar med en ny metod. Det tar tid att implementera och det kräver utbildning, fortbildning och handledning. Men nu har Språkstegen varit i gång ett tag och genom att följa data/statistik så ser vi att de flesta barnen tar del av interventionerna vid 8 och 18 månader då BHV-sjuksköterskan dialogläser med barnet. En särskild utmaning är naturligtvis pandemin då fortbildning och handledning liksom föräldragrupper och språknätverksträffar inte kan genomföras på samma sätt som tidigare eller i samma utsträckning. Men inom snar framtid så.

Linda Håkansson i utemiljö