Att nå varenda unge -
Nationell konferens om samverkan för de yngsta barnens språkutveckling

Nu har vi inget bokstartsprojekt längre, men Språkstegen fortsätter. Då är det läge att titta tillbaka och framåt lokalt, regionalt, nationellt och på olika sätt. Därför är vi stolta över att kunna bjuda in till en nationell digital heldagskonferens för den som arbetar eller vill arbeta med yngre barns språktutveckling i samverkan. Konferensen är framförallt för dig som arbetar med strategiska frågor oavsett var i styrkedjan du finns.

Yngre barn tittar in kamera och andra barn finns i bakgrunden. Text på fototo att bilden är tagen av Anna Nordström

Torsdagen den 15 april 2021 kommer Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som varit projektägare i Språkstegens Bokstartsprojekt och som är den regionala biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronobergs län, arrangera den digtala heldagskonferensen Att nå varenda unge. Medverkar gör både lokala och nationella talare.

Under tre år har alla barn 0-3 år i Blekinge och Kronoberg nåtts av Språkstegens insatser.
Under tre år har vi varit ett Bokstartsprojekt.
Under tre år har vi arbetat med tvärprofessionell långsiktig samverkan.

Denna dag blickar vi mot bakgrund av vårt eget arbete bakåt och framåt - lokalt, regionalt och nationellt tillsammans med er.

Dagen är gratis och vänder sig framför allt till den som angriper övergripande frågor om hur en liknade satsning kan läggas upp, utvecklas, utvärderas och får långsiktigthet.

Du kan förvänta dig en digital heldag om:

 • språkutveckling genom föräldrastöd
 • samverkan och samhandling i praktiken
 • att bygga infrastruktur
 • vad kan man mäta
 • hur kan barnen involveras
 • kulturkrockar mellan olika professioner och politikområden
 • att vara en lärande organisation
 • följeforskning
 • generella eller riktade insatser
 • nyckelpersoner och spetskompetens
 • språket som nyckel till självbestämmande och demokrati
 • … och självklart också en massa om just Språkstegen

Program och anmälningslänk kommer att fyllas efterhand på vår konferenssida.

Följ Språkstegens facbooksidalänk till annan webbplats, där vi lägger ut om nya uppdateringar.