TACK för en fantastisk konferens!

Här hittar du programmet för vår dag även i efterhand.

Yngre barn tittar in kamera och andra barn finns i bakgrunden. Text på fototo att bilden är tagen av Anna Nordström

Under tre år har alla barn 0-3 år i Blekinge och Kronoberg nåtts av Språkstegens insatser.

Under tre år har vi varit ett Bokstartsprojekt.

Under tre år har vi arbetat med tvärprofessionell långsiktig samverkan.

Under denna dag blickade vi bakåt och framåt lokalt, regionalt och nationellt tillsammans med er.

Att nå varenda unge var en heldag 15 april arrangerad av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i samverkan med Kulturrådet, samverkande språkstegare och en och annan från andra satsningar i Sverige.

Målgruppen för konferensen har varit den som arbetar/ vill arbeta med eller för föräldrastöd kring språkutveckling och kommunikation, Bokstart eller liknande satsningar. Oavsett var i verksamheten eller styrkedjan man befinner sig. Dagen hade ett strategiskt fokus.

Programmet var så här:

Moderator för dagen var Anders Mildner från Altitude Meetings. I studion fanns också Sara Wijk som varit projektledare för Språkstegen och Kristina Hedberg avdelningschef för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

9.00
Välkommen! Introduktion och dagen invigdes av Katti Hoflin, Kulturchef i Västra Götalandsregionen som under två år ledde Läsdelegationen.

9.15
Vad är Språkstegen?
Man fick veta mer om den gemensamma satsningen i Blekinge och Kronobergs län. Med Helena Nyström, samordnare för barnhälsovården i Kronoberg som arbetat med Språkstegen sedan start.

9.40
Språket - den bästa framtidsinvesteringen för god hälsa och utveckling

Anna Sarkadi, specialistläkare och professor vid instutitionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet utamanade oss. I sitt arbete som ledare för den tvärprofessionella forskningsgruppen CHAP - Child health and parenting brinner hon för att hitta praktiska samhällsinsatser som på ett optimalt sätt gör nytta så att varje barn får uppnå sin fulla potential.

PAUS

10.30
Hur kan vi veta att Bokstart ger resultat?
Maria Adenfelt och Anders Rånlund arbetar på Governo som gjort Kulturrådets Bokstartsöversikter. De reflekterade kring vad som kan mätas när det gäller early literacy-program och skickar med något till både den som arbetar lokalt, regionalt och nationellt när det gäller uppföljning och utvärdering.

PAUS

11.15
Miniseminarier i Sessions.
Vi valde två miniseminarier som intresserade oss och ställde frågor till de medverkande.

Kapprumsbibliotek i Karlshamn - Christina och Desiré berättade om vad barn och familj vinner när förskola och bibliotek jobbar tillsammans.
Föräldragruppspärmen så jobbar vi med den - Clara och Ann-Sofie, logopeder berättade om framtagande och användning av en pärm som finns på alla BVC och bibliotek.
Chefens roll i samverkansprojekt - ett samtal med exempel från Språkstegen mellan de två bibliotekshcheferna Johan och Therese.
Vänta läsfrämjande! - Hanna har undersökt hur ett BVC-väntrum kan göras mer läsfrämjande och vad observationerna av barn och föräldrar före och efter visade.
Samarbete familjecentral och bibliotek i Ljungby - två medarbetare och en chef berättade
Språkstegens material och marknadsföring - vi lyssnade till Lisa om hur logo, bilder och förpackad kunskap blir ett gemensamt arbetsredskap

11.45
LUNCHPAUS med möjlighet att småprata med andra deltagare i networking och titta på utställarna i expo

12.30
Läsinsatser för vem?
Emma Bergström, doktorand vid Linnéuniversitetet och leg psykolog diskuterade ur psykologens och forskarens perspektiv om hur förälder respektive barn påverkas när vi erbjuder interaktiv högläsningsteknik.

13.20
Miniseminarier i Sessions. Vi valde två miniseminarier som intresserade oss och ställde frågor till de medverkande.
Språkstegen vid 8-månadersbesöket i barnhälsovården - en insats som når alla barn. Med Marie, BHV-sjuksköterska och Helena BHV-samordnare.
Programverksamhet på biblioteket - Moa, Växjö stadsbibliotek berättade om hur man utvecklat språkutvecklande program för de yngsta.
Bokrecept på Språkstegensättet - Logoped och bibliotekarier berättade om logopedförskrivning men också material, kunskap och böcker fritt tillgängliga för alla
Lokalt språkstegennätverk - Olofström gav exempel på hur flera olika sektorer jobbar tillsammans lokalt
Att bygga en infrastruktur för hållbar samverkan - Sara fd projekledare delade med sig av vägval och lärdomar

14.00
Författuppläsning med Lotta Olsson av Så växer världen, en bilderbok som i ord och bild är en exposé över hur världen växer för en ny människa genom språket. Med bilder av Maria Nilsson Thore.

PAUS

14.45
"Vi jobbar med samma barn."
Frances Hultgren och Monika Johansson vid Bibliotekshögskolan i Borås har följt biblioteksmedarbetare i Språkstegen under två år. Vilken roll får och tar biblioteket och dess medarbetare i den här typen av samverkan och samhandling?

15.15
Hur når vi varenda unge? Reflektioner från dagen blandades med diskussioner om utmaningar, förhoppningar och vad som händer framöver. Medverkade gjorde lokala och regionala språkstegare och Anna Hällgren, handläggare vid Kulturrådet en av dem som arbetar med Bokstart.

Övrig info: Programmet kan inte ses i efterhand. Alla deltagare får utskick med dokumentation och andra resurser.

Följ Språkstegen Blekinge Kronoberg på Facebook så missar du inga nyheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.