Bibliotekspersonal i Språkstegen hälsar på-tröjor.

Karlskronaungarna får en insats till

I Karlskrona kommun samarbetar biblioteket och förskolan i en ny satsning. Satsningen heter "Språkstegen hälsar på".

Språkstegen hälsar på innebär att bibliotekspersonal bokas för ett besök på förskolan. Där läser, sjunger, ramsar man med barnen och det pratas om bibliotek. Dessutom lämnas en välfylld bokkasse kvar på avdelningen med böcker från sagostunden.

Samtidigt jobbar personalen på förskolan lite extra med att nå föräldrarna med läsfrämjande. Man dokumenterar och kommunicerar vad som hänt vid besöket, lyfter läsning och språkutveckling på olika sätt och ser till att alla familjer får broschyren från biblioteket med öppettider information och inbjudan.

Satsningen vill nå alla 1-3-åringar och deras vuxna i hela kommunen och är Karlskronas kommuns lokala utveckling av Språkstegen. Upplägget har tagits fram i samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Kunskapsförvaltningen och har fått projektmedel från Bokstart/ Kulturrådet. För att klara av att många förskolor hör av sig på en gång har flera i bibliotekspersonalen anförtrotts uppdraget och fått en mini-utbildning. Hanna Ekstrand som tillsammans med kollegan Annie Olsson har ansvar för bibliotekets del skrattar lite och säger att de har blivit certifierade.

Alla vi som inte jobbar i Karlskrona ser verkligen fram emot att få höra mer lite senare om hur arbetet går och vilka effekter man ser. Vad är svårt och vad är lätt? Vi får ge oss till tåls ett tag och önskar lycka till!