dator, kaffekopp, material och bokvagn med böcker i kontorsmiljö

Introduktion av fler logopeder

Språkstegens bokrecept breddas. Nu kan även logopeder i habiliteringens verksamhet och kommunanställda logopeder förskriva böcker på recept.

Barnet får sitt recept från logopeden och familjen hämtar passande böcker på biblioteket.

- Vi är glada att Språkstegens insatser når ännu fler barn i behov av extra språkstöd, säger Clara Holmén, leg. logoped som tillsammans med ytterligare en logoped och två folkbibliotekarier ansvarar för utbildning och utveckling av bokrecept i Språkstegen.

Inom habiliteringens verksamhet arbetar logopeder med barn och ungdomar som har funktionsnedsättning, för att de ska få möjlighet att bibehålla och utveckla sina förmågor. Barnen får råd, stöd och behandling på habiliteringen. Logopederna har nära samarbete med specialpedagoger, psykologer, fysioterapeuter med mera. Nu får barnhabiliteringens logopeder ytterligare ett verktyg för att stödja yngre barn och vi når genom detta fler som har glädje av insatsen.

Kommunlogopeder finns ännu bara i några av kommunerna. De arbetar ofta främjande och inte alltid med behandling och stöd till barnen direkt utan som en viktig central resurs inom förskola och skola. De logopeder som genom sitt uppdrag kan och vill vara med och förskriva bokrecept öppnar vi nu alltså samtidigt upp för. Men även kommunala logopeder som arbetar mer centralt och främjande är viktiga kuggar för att sprida information och material om bokrecept och Språkstegen till massor av personal som möter yngre barn och deras föräldrar.

Under senare delen av hösten har det därför genomförts två introduktionsträff för nya logopeder och specialpedagoger. Fotot visare material och böcker från introduktionsträffen i Kronoberg.

Läs mer om bokrecept i Språkstegen eller hitta kontaktuppgifter till ansvariga.