Två vuxna och tre barn sitter tillsammans på golvet och läser

Förskolepedagog

Här har vi samlat några ingångar som vi tror kan vara ett stöd för dig som arbetar med de yngsta barnen inom förskolan. Du hittar underlag till föräldramöten, utskrivbart material, information, lästips och information som kan inspirera dig i ditt arbete.

Läs tillsammans! (bokstart.se)

Högläsning är grunden för all språk-, läs- och skrivutveckling. Läs tillsammans! (bokstart.se) Länk till annan webbplats.är ett inspirationsmaterial om högläsning och kan användas för att utveckla arbetet i förskolan. Materialet är framtaget av Bokstart på Kulturrådet och NCS på Skolverket.

Material för utskrift

Skolverket har tagit fram en broschyr Ge ditt barn en bra start – stärk språket! Information om barns språkutveckling till dig som har barn i åldern 0–6 år Länk till annan webbplats. Förskolans roll för språkutvecklingen lyfts fram, samtidigt som det är ett material som lämpar sig väl att dela ut till föräldrar vid t.ex. ett föräldramöte.

Fördjupningsfilmer

I filmen Högläsning med de yngsta (tid 04:49 minuter) Länk till annan webbplats. som Skolverket tagit fram visar två förskollärare hur de använder digitala verktyg för att göra högläsningen interaktiv och engagerande. På samma sida hittar du material om att samtala med barn om texter. Länk till annan webbplats.

Använd de filmer som tagits fram inom Språkstegen - titta enskilt eller tillsammans med din personalgrupp. De två fortbildningsfilmerna om Att stödja och inspirera föräldrar att läsa med yngre barn och de fyra filmerna om Att möta och bemöta barn i behov av särskilt stöd riktar sig till dig som möter barnfamiljer i ditt arbete. Du får lära och reflektera, dels kring hur du kan arbeta föräldrastödjande med språkutveckling genom läsning, och dels vad som är viktigt i mötet med barn i behov av särskilt stöd.

Läsoteket

Läsoteket Länk till annan webbplats. har Göteborgs stad samlat ett antal verktyg och material som du som är pedagog du kan använda för att öka kunskapen inom ett visst område. Varje verktyg består av texter och bilder eller filmer, och några punkter att utgå från när du använder materialet. Verktygen är uppdelade efter områdena:

  • Samspelets betydelse
  • Modersmålets kraft
  • Att väcka läslust
  • Den digitala läsupplevelsen
  • Läsning och funktionsnedsättning

Dina åsikter är värdefulla för oss!

Skicka ett mail om hur du kommit i kontakt med Språkstegen, om vad du tycker är bra eller dåligt, och om du har idéer för samverkan eller tankar om vad förskolan behöver för att utveckla sitt arbete med de yngsta barnens språkutveckling och läsning. Mailet skickar du till oss genom mailadressen nedan.