Kreativ lampa

Kreativa rum

Kreativa rum var ett projekt som BiBK genomförde tillsammans med Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg under 2017 - 2022. Projektet gick ut på att skapa kreativa och läsfrämjande platser på mindre bibliotek för barn och unga. Med fokus på lokalsamhället, delaktighet och återbruk utvecklas framtidens bibliotek.

Kreativa rum var ett treårigt projekt, där BiBK och slöjden förändrade rummet på sex bibliotek, Skruv, Hjorthöjden, Markaryd, Hällaryd, Jämshög och Grimslöv.

Projektet genomfördes med medel från Kulturrådet, Region Blekinge, Region Kronoberg och medverkande kommuner.

Kontakter inom slöjden är Else Österberg och Magnus Eriksson, Slöjd i Blekinge