Aktuellt

24 aug, 2016

Rapport från The Conference

Konferensen The Conference är en internationell konferens som 16-17 augusti samlade runt 900 deltagare på Slagthuset i Malmö. Konferensen spänner över många ämnesområden men den digitala tråden knyter samman det hela. BiBK var på plats och här är det som vi tyckte var höjdpunkter. › Läs mer

15 aug, 2016

Rapport om meröppna bibliotek och Biblioteksutveckling startar meröppetnätverk

Meröppet är ett sätt att möta de krav som ställs på biblioteken. De frågor vi alla måste ställa oss är vad vill vi med verksamheten och vilka vill vi nå med den? Regionbibliotek Region Jönköpings län har kommit med en rapport från deras meröppetprojekt, där man ställt just dessa frågor. För att lyfta frågorna i våra län så startar Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ett nätverk för befintliga och framtida meröppetbibliotek. › Läs mer

29 jun, 2016

Vårforum 2016

Region Kronoberg arrangerar Vårforum, det är ett årligt möte där den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 står i fokus. Intressant att sätta biblioteken i ett större sammanhang. › Läs mer

28 jun, 2016

Regional biblioteksplan antagen

Den regionala biblioteksplanen är nu politiskt antagen. Planen omfattar den biblioteksverksamhet som Region Blekinge och Region Kronoberg bedriver och gäller 2016-2018. › Läs mer

27 jun, 2016

Kulturrådets stöd till nyanlända och asylsökande

Kulturrådet kommer på regeringens uppdrag att under hösten 2016 fördela särskilda medel till regional biblioteksverksamhet och folkbibliotek för verksamhet som riktar sig till bland andra nyanlända och asylsökande. › Läs mer