Aktuellt

Del av omslag till skriften Kulturen i siffror 2017

25 April, 2017

› Kulturen i siffror 2017

Myndigheten för kulturanalys har gett ut skriften Kulturen i siffror 2017 som innehåller aktuell statistik för bibliotek, bokförsäljning, bokläsning, studieförbund, museer, biografer och musikbranschen.

13 April, 2017

› Ny bok om medieutveckling

Regionbibliotek Östergötland har gett ut boken Medieutveckling och beståndsförnyelse. Boken är en praktisk handledning för folkbibliotek och har sin utgångspunkt i Götabiblioteken men är användbar också för andra bibliotek.

12 April, 2017

› Träff för expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända

7 april träffades Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända. En dag som ingen kommer att glömma och som inte avslutades som vi önskat. Vi hade under dagen delat med oss av tips på aktiviteter och material och här kommer en sammanfattning.

Logga Readme

6 April, 2017

› Om utanför och innanför på Readme

Årets Readme-konferens var den fjärde i ordningen och hölls den 28 mars i Malmö. Temat den här gången var utanförskap. Det här aktuella temat belystes ur olika synvinklar och gav många nya insikter och tankar. Läs om Kristina och Marias intryck från konferensen.

4 April, 2017

› Nu ska hyllan funka också!

Ofta talar vi om ett användarperspektiv – men hur användarvänliga är vi egentligen? Hur skapar vi ett attraktivt biblioteksrum såväl fysiskt som digitalt? Ett rum som användaren vill besöka och återkomma till, ett rum som användaren är delaktig i?