Aktuellt

7 December, 2016

› Filialer och meröppet

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg bjuder in till Filialdag 2017 och meröppetnätverk! Det blir en dag då vi pratar meröppet och integrationsarbetet på det lilla biblioteket. Du som arbetar på filial-, när-, lokal- eller stadsdelsbibliotek och du som jobbar eller är intresserad av meröppet är välkomna till Lammhults bibliotek den 3 februari.

6 December, 2016

› Projektpengar från Kulturrådet till Blekinge och Kronoberg för integration

Kulturrådet har lämnat projektbidrag på närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tre projekt i Blekinge och Kronoberg har fått projekt beviljade.

Inbjudan till konferensen Det bästa som hänt mig i pappersformat.

5 December, 2016

› “Det bästa om hänt mig” - SDK-konferensen 2016

I förra veckan var det dags för den åttonde konferensen arrangerad av Svenska Daisykonsortiet. I år var rubriken ”Det bästa som hänt mig” – Tillgängliga medier i praktiken. Dagen fokuserade just kring det praktiska i att använda tillgängliga medier. Konferensen filmades och här får du tips på vad du kan titta på i första hand.

Del av omslaget till skriften Röster om bibliotek och upphovsrätt.

25 November, 2016

› Bibliotek och upphovsrätt

Svensk biblioteksförening har gett ut antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt. I sex kapitel av sex olika författare tar den upp upphovsrätt ur olika biblioteksperspektiv.

25 November, 2016

› Bibliotekschefskonferens på Kungliga biblioteket

KB har en årlig bibliotekschefskonferens som vänder sig till chefer på alla sorters bibliotek. I år var temat "Ledarskap för biblioteksutveckling".