Aktuellt

17 jun, 2016

Dags för semester!

Sommar är semestertider. Det är snart dags att ta ledigt och ladda batterierna för hösten. Så här tar vi på BiBK ledigt. › Läs mer

29 jun, 2016

Vårforum 2016

Region Kronoberg arrangerar Vårforum, det är ett årligt möte där den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 står i fokus. Intressant att sätta biblioteken i ett större sammanhang. › Läs mer

28 jun, 2016

Regional biblioteksplan antagen

Den regionala biblioteksplanen är nu politiskt antagen. Planen omfattar den biblioteksverksamhet som Region Blekinge och Region Kronoberg bedriver och gäller 2016-2018. › Läs mer

27 jun, 2016

Kulturrådets stöd till nyanlända och asylsökande

Kulturrådet kommer på regeringens uppdrag att under hösten 2016 fördela särskilda medel till regional biblioteksverksamhet och folkbibliotek för verksamhet som riktar sig till bland andra nyanlända och asylsökande. › Läs mer

23 jun, 2016

Tallgårdens minibibliotek - en framgångssaga!

Det är inte ofta det öppnar ett nytt bibliotek men i Växjö hände det i början på förra året. Då slog Tallgårdens minibibliotek upp sina dörrar. Nu har biblioteket varit igång ett tag. Är du nyfiken på bakgrunden och verksamheten? › Läs mer