Aktuellt

21 Oktober, 2016

› Kan Kanini, så kan ni

Kanini är Malmö stadsbiblioteks nya avdelning för 0-8-åringar och deras vuxna. Här skriver Sara om miljön, processen och som sina egna tanker efter hennes och Kristinas studiebesök där. Längst ned i dokumentet finns länk till flera beskrivande bilder från miljöerna.

En grafisk kurva

19 Oktober, 2016

› Designa framtidens bibliotek

Reshape – Designing the future of the library, är en årlig konferens om framtidens bibliotek i Helsingfors. Konferensen är en del i byggandet av det nya stadsbiblioteket. Läs och se den inspelade konferensen.

11 Oktober, 2016

› Utredning om litteraturen i Blekinge och Kronoberg

Utredning om litteratur och litteraturskapande i Blekinge och Kronoberg.

6 Oktober, 2016

› Statistik eller nu ringer pressen

Statistik är ett av de verktyg som biblioteken kan använda för att höja sin kvalitet. Statistik är också det som media och våra uppdragsgivare använder för att mäta vår verksamhet. Under hösten har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) startat ett nätverk för statistik.

Bokomslag: målning av kvinna som sitter och läser

5 Oktober, 2016

› Är det självklart med skönlitteratur på biblioteken?

Det nationella projektet "Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek" har pågått i fem års tid och nu har den tredje och projektet sista skrift kommit: Läsarnas röster. Hur anser bibliotekets besökare att biblioteken jobbar med skönlitteraturen och vad är kvalitet för dem?