Pixi för vuxna med 17 skäl för barnboken

För ett är sedan fick vi på BiBK ett erbjudande som vi inte riktigt kunde säga nej till. Svenska Barnboksakademin har tillsammans med Bonnier Carlsén tagit fram en finfin Pixi-bok baserad på text och illustrationer i materialet ”17 skäl för barnboken”. Pixiboken finns på svenska, engelska, spanska, arabiska, dari, somaliska, amhariska, tigrinja och mongoliska. Nu har alla kommuner i Blekinge och Kronoberg fått ett antal böcker (fördelat utifrån kommunstorlek).

pixibok

Eftersom Pixin framförallt riktar sig till vuxna och snarare är en pamflett för bilderboken i en rolig och talande förpackning, än en bok man läser med ett barn, fick alla tänka till lite kring hur den ska användas. Många idéer har kommit upp på länens bibliotek, här följer ett axplock:

Vi funderar på att använda den inom Språkstegen och förskolan – att delas ut vid utvecklingssamtal till föräldrar som kanske behöver en extra push. Eller som en bonusgåva till föräldrar som deltar i Sommarboken med barn 0-3.

Vi håller på med renovering av barnavdelningen på huvudbiblioteket och funderar på att använda dem för utdelning i samband med nyöppning.

Vi ska dela ut den till föräldern när barnet får sin 18-mån-kasse i Språkstegen.

Kanske ge ett ex till varje sjuksköterska i barnhälsovården för att ge dem mer förförståelse för litteraturen som konst och de aspekter som är större än bara de instrumentella.

Om det går… Ge till nyckelpersoner i andra språkgrupper och berätta om biblioteket och böcker för barn, böcker på andra modersmål. Ge till ledare i kulturföreningar, människor med stora formella eller informella nätverk, imamen, hemspråksläraren eller person som många har förtroende för. Se om vi kan göra dem till ambassadörer för läsning med barn.

Göra en tävling och ha pris till barnen med vanliga Pixiböcker och vuxenpris med Läsning är livet – 17 skäl för barnboken.

För tips på barnaktiviteter finns lärarhandledningen till ”17 skäl för barnboken” som idébank för tex bildpromenader, textuppgifter, skapande aktiviteter mm.

Läs mer på barnboksakademin.com/17skal Länk till annan webbplats.