många händer tillsammans

Verksamhet

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är en aktör inom kultursamverkansmodellen i Blekinge och Kronoberg.

BiBK arbetar strategiskt med biblioteksutveckling med utgångspunkt i kommunernas behov. Syftet är att invånarna ska erbjudas en jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Arbetet sker i samverkan med kommunerna, civilsamhället och andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt och kännetecknas av insatser på såväl bas- som spetsnivå. Arbetet innehåller internationella utblickar och kopplingen till forskning är ett viktigt inslag. Vi samarbetar med andra län och regioner i projekt och kompetensutvecklingsinsatser.