barn kryper

Barn och unga

Vi stödjer biblioteken i deras arbete med barn och unga utifrån barnets bästa, genom utbildningsinsatser för personalen, samtal och erfarenhetsutbyte via nätverksträffar och möjlighet att söka projektstöd för utvecklingsarbete.

Bibliotekslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. säger i 8 § att "Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar."

Barn och unga behöver språk- och läsutveckling, lässtimulans via berättelser och möjlighet att själva kunna uttrycka sig genom egna berättelser. Barn och unga behöver också biblioteket. I de lokala biblioteksplanerna i Blekinge och Kronoberg är barn och unga prioriterade målgrupper.


Små barns språkutveckling

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är ett samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå. På Språkstegens webbplats kan du läsa mer om projektet samt vad som är på gång.