Böcker i en bokhylla på ett bibliotek

Mediestrategiskt arbete

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har som uppdrag att stötta samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet bland folkbiblioteken i länen. Målet är att alla invånare i Blekinge och Kronoberg ska ha samma möjligheter att ta del av litteratur och information oavsett format och oavsett vilket bibliotek de vänder sig till. Tillgången ska vara fri och jämlik.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg verkar för en jämlik tillgång till medier och information i länen bland annat genom att:

  • bjuda in till nätverksträffar, möten, kompetensutveckling, konferenser och utbildningar för bibliotekspersonalen
  • stödja folkbiblioteken i arbetet att formulera lokala medieplaner
  • det finns avtal för den gemensamma transportorganisationen
  • utlysa projektmedel för utvecklingsprojekt kring mediefrågor

Mediesamverkan

Sedan lång tid tillbaka finns ett väl inarbetat lånesamarbete mellan alla folkbibliotek i Blekinge och Kronoberg som bygger på ett generöst förhållningssätt. Transporter mellan kommunbiblioteken sker minst tre gånger i veckan och bekostas av BiBK. Låne- och transportsamarbetet inkluderar även folkbiblioteken i Kalmar län, tillsammans består samarbetet av 25 kommunbibliotek.

Bibliotekskataloger i Blekinge och Kronoberglänk till annan webbplats

Bibliotek i Kalmar länlänk till annan webbplats

Lokalsamlingar i Blekinge och Kronoberg

Här finns länkar till databaser där man kan söka efter litteratur med koppling till Blekinge och Kronoberg.

Databas Blekinge
(uppdateras inte efter 2006)
Blekingelitteratur, såväl böcker som artiklar ur årsböcker och tidskrifter, finns sökbara här. Uppdateras inte efter 2006. Därefter registreras blekingelitteratur i Småland, Öland & Blekinge, deldatabas i Libris.
Sök i Databas Blekinge.länk till annan webbplats

Databas Kronoberg
Databas Kronoberg innehåller referenser till artiklar i länets hembygdsböcker. Denna artikeldatabas är integrerad med Växjö biblioteks kataloglänk till annan webbplats.

Småland, Öland & Blekinge
Småland, Öland & Blekinge är en deldatabas i Libris där lokalt material registeras.
Sök i Småland, Öland & Blekinge.länk till annan webbplats

 

Medieplaner i Blekinge och Kronoberg

Beståndsutveckling och gallring

Medieutveckling och beståndsförnyelse: en praktisk handledning för folkbibliotek : Götabiblioteken som exempel (pdf, 263 MB, öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Handbok om medieutveckling från 2017 av Rolf Holm, Regionbibliotek Östergötland.

”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” – En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument (pdf, 1,05 MB, öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 2014 av Åsa Söderlind och Gullvor Elf, Svensk biblioteksförening.

Riktlinjer för gallring och medieplanering med utgångspunkt från CREW-modellen (pdf, 823 kB, öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Modell för gallring med utgångspunkt i Dewey men som går att tillämpa även på andra hylluppsättningar. Översättning av Ingalill Stenmark, Sveriges depåbibliotek, 2020.

Fjärrlån

Lokalsamlingar

Levande lokalsamling : en metodhandbok från Svedala bibliotek (pdf, 5,05 MB, öppnas i nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Från 2019, erfarenheter utifrån projektet Svedalarummet - Lär känna din lokalsamling, Zanna Friberg, Svedala bibliotek.