Blekingebiblioteken är igång!

Under året har biblioteken i Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg jobbat hårt med att slå samman sitt mediebestånd i en gemensam katalog. Projektet beviljades 1 000 000 kr från Kulturrådet/Stärkta bibliotek för att kunna erbjuda kommuninvånarna ett rikare utbud av medier och tjänster.

Sedan mitten av december är de nu "Fyra bibliotek - ett lånekort" Vi passade på att ställa några frågor till Rolf Andersson som är projektledare för Blekingebiblioteken i ytterligare någon vecka.

Man som håller i en plansch med texten "Fyra bibliotek - ett lånekort" Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg

Du har jobbat som projektledare för sammanslagningen under 2020 – berätta lite om hur din roll har sett ut?
Min roll har egentligen varit många roller som har varit olika beroende på var i projektet vi befunnit oss. Sammanfattningsvis kan man säga att jag fungerat som motor i processen, samordnare, utredare, kontaktperson. Bookit-administratör och förhandlare.

En klassisk sportfråga – Hur känns det nu när ni är igång?
Det är jättekul även om jag knappt haft tid att känna efter ännu om jag ska vara ärlig. Det finns fortfarande en hel del saker som inte riktigt fungerar ännu men det blir bättre för varje dag.

Vilka erfarenheter tar du med dig när du nu snart återgår till din ordinarie tjänst som bibliotekarie på Karlshamns stadsbibliotek?
Under projektet har vi haft en projektgrupp från de olika biblioteken där vi har stött och blött det mesta om allt från olika rutiner, avgifter och eböcker. Detta är den erfarenheten som jag tar med mig mest. Det är så lätt att allting rullar på i gamla hjulspår och då behövs tillfällen då man verkligen kan ifrågasätta allt. Det är värdefullt att få nya kollegor som har samma arbetsuppgifter som en själv och att kunna finna gemensamma lösningar. Det arbetet är inte avslutat ännu utan vi kommer att fortsätta med detta.

Vilka tips har du till andra bibliotek som går i liknande tankar som ni?
Börja tidigt med att förankra projektet politiskt, det tar längre tid än man tror att få beslut från fyra kulturnämnder.

Slutligen, vilket är nästa steg för Blekingebiblioteken?
Först och främst att sätta de dagliga rutinerna. Nästa steg är att vi ska få igång vårt transportsystem från årsskiftet. Därefter kommer vi att behöva skapa arbetsgrupper för bl.a. medieplanering. Under 2021 kommer vi att skapa en gemensam webplattform och till det kommer att anställas en projektledare.

Tack och lycka till säger vi på BiBK!

Fotograf: Jessica Berg