Rum för social sammanhållning

Nu är den klar, rapporten om hur bibliotek och museer använder sina rum som sociala arenor. På bokmässan kunde de, som var där, ta del av rapporten när Anna-Karin Karlsson, fd bibliotekschef i Tingsryd berättade.

Under 2022 genomförde Tingsryds bibliotek och Nordiskt center för kulturarvsforskning , med stöd från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, en studie av fyra bibliotek och fyra museum, i syfte att se hur bibliotek och museum använder rummen som sociala arenor. Vilka rum-i-rummet-lösningar besitter framgångsfaktorer för att både låg- och högintensiva möten ska kunna ta plats? Studien gjordes av Anna-Karin Karlsson, fd. bibliotekschef i Tingsryd, numera enhetschef för museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum. Läs mer om om studien och om de erfarenheter de gjort och vilka synergieffekter som finns mellan dessa två olika typer av verksamheter i rapporten nedan.

Läs hela rapporten Rum för social sammanhållning - en utforskning av beröringspunkter mellan bibliotek och museer Pdf, 2.4 MB.

 

Biblioteksrumm med soffor och ett stort bord