Skrift uppställd mot tapetserad vägg

Nytt kunskapsstöd

I det nya kunskapsstödet från Socialstyrelsen beskrivs hur barnhälsovården kan stödja och stimulera yngre barns kommunikations- och språkutveckling.

I barnhälsovårdens hembesök när barnet är åtta månader och vid hälsobesöket på BVC när barnet är 18 månader dialogIäser sjuksköterskorna i Blekinge och Kronoberg tillsammans med barnet för att inspirera föräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med sitt barn.

En av slutsatserna som slås fast i kunskapsstödet är att "forskning visar att föräldraskapsstöd med fokus på språkstimulans genom läsning har effekt på barns kommunikation- och språkutveckling. Detta gäller även för familjen som lever i socioekonomisk utsatthet eller för barn med misstänkt eller konstaterad språkstörning."

Blekinges och Kronobergssjuksköterskornas intervention i barnhälsovårdsbesöken som ingår i Språkstegen är universell (vilket innebär att den erbjuds alla barn) och generell (vilket innebär att alla får samma intervention). I det nya kunskapsstödet från Socialstyrelsen framkommer alltså att det som främjar barns utveckling generellt också har en positiv effekt för barn med behov av förstärkt stöd.

Genom Socialstyrelsens kunskapsstöd får vi därför ett kvitto på att våra universella och generella insatser har ett starkt stöd när det gäller effekt för alla barn inklusive barn med språkstörning eller barn som bedömts ha behov av förstärkt stöd.

Om detta och mycket mer kan du själv läsa i Stödja och stimulera kommunikations- och språkutveckling bland barn 0 till 2 år - Ett kunskapsstöd för barnhälsovården Länk till annan webbplats.